Bodelning

Bodelning

Bodelning – När ett samboförhållande upphör så måste man ansöka om att en bodelning skall ske inom ett år efter separationen

LÄS MER →
Testamente sambo

Testamente sambo

Testamente sambo – Det är viktigt att tänka på att du och din sambo inte ärver varandra enligt lag. Av denna anledning bör du och din sambo absolut upprätta ett inbördes testamente vari ni redogör för hur er kvarlåtenskap skall fördelas.

LÄS MER →
Viktigt att tänka på för sambor

Viktigt att tänka på för sambor

Här kommer några tips för er som är sambor eller som skall bli sambor:

LÄS MER →
Samboavtal

Samboavtal

För att avtala bort sambolagens bodelningsregler kan ni upprätta ett samboavtal.

LÄS MER →
Sambolagen

Sambolagen (2003:376)

Sambolagen (1 juli 2003) gäller sambornas gemensamma bostad och bohag dvs samboegendomen och hur man skall fördela denna vid en bodelning.

LÄS MER →
Sambors egendom

Sambors egendom

Sambors egendom – Under samboförhållandet råder var och en över sin egendom och svarar för sina skulder. Vad gäller den gemensamma bostaden och därtill hörande bohag, samboegendomen, så finns särskilda regler för att skydda respektive part.

LÄS MER →
Sambo

Sambo

Sambo Definition av sambo Sambo och sambor är juridiska termer. Ur juridisk synpunkt så anses två personer vara sambor då de stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former.

LÄS MER →