Omedelbar skada

Omedelbar skada –Omedelbar skada är en skada som sker i själva brottsögonblicket.

LÄS MER →

Områdesbestämmelse

Områdesbestämmelse – Områdesbestämmelser är de kommunala planbestämmelser som finns där detaljplan saknas.

LÄS MER →

Omyndig

Omyndig –  Omyndig är en person som ej uppnått myndighetsålder.

LÄS MER →

Ond tro

Ond tro – Ond tro är en person som företagit en rättshandling trots att han kände till eller borde ha känt till att någon felaktighet förelåg anses ha varit i ond tro.

LÄS MER →

Öppenarea

Öppenarea – Öppenarea är ytor i anslutning till en byggnad som är helt eller delvis öppna och anordnade för vistelse eller förvaring. 

LÄS MER →

Optant

Optant – Optant är någon som har option.

LÄS MER →

Optera

Optera – Att välja, använda sin option (valmöjlighet)

LÄS MER →

Option

Option – Valfrihet, rätten att välja.

LÄS MER →
Oredlighet mot borgenär

Oredlighet mot borgenär

Oredlighet mot borgenär – ”Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år. Detsamma …

LÄS MER →

Orubbat bo

Orubbat bo – Orubbat bo innebär att den efterlevande maken ärver med fri förfoganderätt. 

LÄS MER →