Obsolet

Obsolet

Obsolet – Lagregler som inte längre är i bruk är obsoleta lagregler.

LÄS MER →
Ocker

Ocker

Ocker – Ocker är ett brott som innebär att någon utnyttjar någon annans nödsituation eller oförstånd för att få till stånd oskäliga ekonomiska avtal, exempelvis lån med oskäligt hög ränta.

LÄS MER →

Offentlig försvarare

Offentlig försvarare – En offentlig försvarare förordnas av domstolen för att företräda och stödja en person som är misstänkt i brottmål.

LÄS MER →

Offentlig handling

Offentlig handling – En offentlig handling är en allmän handling som ej omfattas av sekretess.

LÄS MER →

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling – Offentlig upphandling är en beteckning för sådana inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Läs mer om offentlig upphandling!

LÄS MER →

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslagen – Offentlighets- och sekretesslagen ersätter sekretesslagen som samtidigt upphör att gälla. Offentlighets- och sekretesslagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra reglerna lättare att förstå och att tillämpa.  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

LÄS MER →
Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen – Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – skall ha insyn i statens och kommunernas verksamhet.

LÄS MER →

Offentligt biträde

Offentligt biträde – Ett offentligt biträde hjälper en person i vissa typer av förvaltningsrättsliga mål. Offentligt biträde förordnas exempelvis i mål om avvisning eller utvisning enligt utlänningslagstiftningen och i mål om tvångsvård.

LÄS MER →

Officialservitut

Officialservitut – Ett officialservitut är benämningen på ett servitut som har betydelse för att en fastighet ska kunna fungera. Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning.

LÄS MER →
Ofredande

Ofredande

Ofredande – Ofredande är ett fridsbrott som föreligger då någon handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan. Som ofredande räknas också telefon-, sms-, brev- och mejlterror

LÄS MER →