Administrativt frihetsberövande

Administrativt frihetsberövande – Förfarande varigenom någon berövas sin personliga frihet utan att domstol först prövat frihetsberövandet.

LÄS MER →

Adoptant

Adoptant – Person som adopterar barn.

LÄS MER →
Adoption

Adoption

Adoption – Adoption  är när någon antar någon annans barn som sitt eget, varigenom alla rättsliga band med de biologiska föräldrarna klipps av.

LÄS MER →

ADR

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.

LÄS MER →

Adress

Adress – En adress är en beskrivning av en plats för exempelvis en bostad eller lokal. Därutöver kan adress även ha innebörden av en unik logisk plats såsom exempelvis IP-adress” och ”minnesadress”.

LÄS MER →

Advokat

Advokat – En advokat är en jurist  (jur kand) antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. Läs mer om titeln advokat .

LÄS MER →

Aequitas

Aequitas – Latin. Betyder rättvisa, jämlikhet.

LÄS MER →

Affärsidé

Affärsidé – En affärsidé är själva grunden för en näringsverksamhet. Affärsidén skall beskriva näringsverksamhetens huvudsyfte samt hur verksamheten skall bedrivas för att gå med vinst.

LÄS MER →

Affärsjuridik

Affärsjuridik är det juridiska område som reglerar bolags- och näringsverksamhet. Exempel på grenar inom affärsjuridiken är bolagsrätt, avtalsrätt och köprätt.

LÄS MER →

Affärsjurist

Affärsjurist – En affärsjurist är en jurist som arbetar med affärsjuridik.

LÄS MER →