Ad hoc

Ad hoc är latin och betyder ”till detta”. I vidare mening betyder ad hoc ”tillsatt för ett särskilt ändamål”.

LÄS MER →

ADB

ADB är en förkortning av Automatisk Databehandling. Idag har uttrycket ADB ersatts av IT.

LÄS MER →

Additament

Additament – Tillägg, vanligen till författningar och fördrag, dvs överenskommelser mellan stater.

LÄS MER →

Adekvans

Adekvans – Adekvans eller adekvat kausalitet är besläktade begrepp som hör hemma inom skadeståndsrätten. För skadeståndsansvar krävs ett tydligt orsakssamband mellan en viss handling och en därpå uppkommen skada.

LÄS MER →

Adekvat

Adekvat betyder riktig, tillämplig, motsvarig, fullt passande.

LÄS MER →

Adekvat kausalitet

Adekvat kausalitet – Adekvat kausalitet innebär ett tydligt orsakssammanhang. Adekvat kausalitet krävs för att skadestånds- eller straffansvar skall kunna komma i fråga.

LÄS MER →

Adjungerad

Adjungerad – Adjungerad betyder tillfälligt förordnad.

LÄS MER →

Adjunktion

Adjunktion – Adjunktion är ett tillfälligt förordnande att tjänstgöra vid exempelvis domstol.

LÄS MER →

ADL

ADL – Activities of Daily Living, aktiviteter i dagliga livet. ADL är sådant som alla personer måste göra dagligen och regelbundet, endera självständigt eller med hjälp av någon annan person. Att planera sin vardag, äta och dricka, att sköta sin personliga hygien är exempel på ADL.

LÄS MER →

Administration

Administration – Administration är förvaltning eller ledning av en organisation inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

LÄS MER →