Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) – Föräldraledighetslag (1995:584)

LÄS MER →
Förarbeten

Förarbeten

Förarbeten – Förarbeten är de utredningsbetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag.

LÄS MER →

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp – Det belopp gäldenären har rätt att behålla för sitt och sin familjs uppehälle vid utmätning av inkomst.

LÄS MER →

Förberedelse till brott

Förberedelse till brott – Brott som består i att förbereda vissa grövre brott. Exempelvis kan anskaffande av vapen i syfte att begå ett rån anses vara förberedelse till brott.

LÄS MER →

Förberedelseavgift

Förberedelseavgift – Avgift som tas ut för att täcka kronofogdemyndighetens kostnader för annonsering när de skall sälja en fastighet, tomträtt, skepp eller luftfartyg.

LÄS MER →

Förbesiktning

Förbesiktning (särskild besiktning) – En förbesiktning är en besiktning som påkallas av byggherren eller entreprenören under byggtiden enligt AB 04 eller ABS 09.

LÄS MER →
Force majeure

Force majeure

Force majeure – Force majeure är en oförutsedd extraordinär händelse som kan befria avtalspart från att fullfölja ett avtal. Exempel på force majeure är miljökatastrof, krig, strejk eller annan liknande ingripande händelse.

LÄS MER →
Fordran

Fordran

Fordran – En fordran är ett krav. En rätt att erhålla en viss prestation oftast i form av pengar.

LÄS MER →

Fordringsägare

Fordringsägare – Fysisk eller juridisk person som har en penningfordran. Se borgenär.

LÄS MER →

Fordringsrätt

Fordringsrätt – Fordringsrätt är det rättsområde som behandlar fordringar.

LÄS MER →