Fastighetsskatt

Fastighetsskatt – En skatt som utgår som en konsekvens av fastighetsinnehav.

LÄS MER →

Fastighetstillbehör

Fastighetstillbehör – Fastighetens ”tillbehör” anses vara fast egendom.   Till fastigheten hör: Allmänna fastighetstillbehör Byggnadstillbehör Industritillbehör Punkt 3 berör endast industrifastigheter och kommer därför inte att beröras framöver. Allmänna fastighetstillbehör Till fastighetstillbehör räknas föremål som tillförts fastigheten med avsikten att de skall bli permanenta. Fastighetstillbehör följer med fastigheten vid försäljning.Några …

LÄS MER →

Finansinspektionen

Finansinspektionen – Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras uppdrag är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. De skall också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn. Läs mer om Finansinspektionen här: http://www.fi.se/

LÄS MER →

Finansutskottet

Finansutskottet – Riksdagsutskott som bereder ärenden om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken.

LÄS MER →

Fiskal

Fiskal – En fiskal är en icke ordinarie domare som är under utbildning. Kallas tingsfiskal vid tjänstgöring i tingsrätt, förvaltningsrättsfiskal i förvaltningsrätt, hovrättsfiskal vid tjänstgöring i hovrätt och kammarrättsfiskal i kammarrätt.

LÄS MER →

Följdskada

En följdskada är en ekonomisk skada som följer av en sakskada och går utöver sakens värde.

LÄS MER →
Folkrätt

Folkrätt

Folkrätt – Folkrätt är bestämmelser om hur stater och andra internationella aktörer ska samarbeta och hur de får och inte får agera gentemot varandra. Det kan röra sig om allt från rätten till att använda våld till hur parter i en konflikt får agera, lösning av internationella tvister, vilka regler …

LÄS MER →

Fondförsäkring

Fondförsäkring – En fondförsäkring är en form av livförsäkring (pensionsförsäkring). Skillnaden mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring är att placeringsrisken i fondförsäkringen bärs av försäkringstagaren.

LÄS MER →

För kännedom

För kännedom – För kännedom innebär att någon informerar om något utan att ställa något krav på svar.

LÄS MER →
Föräldrabalken

Föräldrabalken

Föräldrabalken – Föräldrabalken är den del av lagboken som innehåller lagstiftning om barn i och utom äktenskap, adoption och förmynderskap.

LÄS MER →