Exekutionstitel

Exekutionstitel – Skriftligt underlag som krävs för att kronofogdemyndigheten skall kunna genomföra verkställighet (exempelvis utmätning).

LÄS MER →

Exekutiv auktion

Exekutiv auktion – Tvångsförsäljning av gäldenärs egendom för att få ut medel till borgenär.

LÄS MER →

Exekutiv försäljning

Exekutiv försäljning – Exekutiv försäljning är benämningen på kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt egendom.

LÄS MER →

Expropriation

Expropriation – Förfarande varigenom fastighet eller nyttjanderätt tvångsinlöses.

LÄS MER →

F-skatt

F-skatt – Skatt som betalas av näringsidkare och företag.

LÄS MER →

FA-skatt

FA-skatt – Skatt som betalas av den som både bedriver näringsverksamhet och har inkomst från anställning.

LÄS MER →
Faderskapsutredning

Faderskapsutredning

Faderskapsutredning – En faderskapsutredning är en utredning som socialnämnden gör för att bestämma vem som är ett barns biologiska far.

LÄS MER →
Faktiskt fel

Faktiskt fel

Faktiskt fel – Ett faktiskt fel  föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller fasighetens areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt. Exempel på faktiska fel är angrepp av ohyra och röta, felaktigheter eller brister i byggnader. Läs mer om faktiskt fel i vår sektion om fastighetsrätt!

LÄS MER →

Falsk angivelse

Falsk angivelse – Falsk angivelse är ett brott som består i att någon anger person för brott som kan leda till åtal trots att angivaren vet att personen ifråga är oskyldig.

LÄS MER →

Falsk tillvitelse

Falsk tillvitelse – Brott som består i att någon lämnar osanna uppgifter till polis, åklagare eller annan myndighet.

LÄS MER →