Entreprenör

Entreprenör – En entreprenör är en person som åtagit sig att utföra en entreprenad.

LÄS MER →

EU

EU – Europeiska unionen. Medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

LÄS MER →

EU/EES-medborgare

EU/EES medborgare – Person som är medborgare i en EU-stat eller i ett EES-land, dvs. Norge, Island och Liechtenstein.

LÄS MER →

Euro

Euro – Europeiska unionens officiella valuta. Den grafiska symbolen för euron, €, bygger på den grekiska bokstaven epsilon och syftar på den första bokstaven i ordet ”Europa”. Den officiella valutakoden för euron är EUR.

LÄS MER →

Eurodac

Eurodac – En europeisk databas med fingeravtryck, som utformats enbart för att identifiera asylsökande.

LÄS MER →

Europadomstolen

Europadomstolen – Europadomstolen behandlar tvister kring den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Läs mer om Europadomstolen här: echr.coe.int. 

LÄS MER →

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning – Europeiska byrån för bedrägeribekämpning har i uppdrag att skydda EU:s ekonomiska intressen, att bekämpa bedrägerier, korruption och alla andra former av olaglig verksamhet. Läs mer om Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

LÄS MER →

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna – Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är detsamma som Europadomstolen.

LÄS MER →

Europeiska gemenskapernas domstol

Europeiska gemenskapernas domstol – Se EG-domstolen.

LÄS MER →

Exekution

Exekution – Verkställighet av dom eller myndighetsbeslut.

LÄS MER →