Egenkontroll

Egenkontroll – Egenkontroll är den kontroll som byggherren själv ansvarar för enligt kommunens kontrollplan och övriga byggregler.

LÄS MER →

Egenmäktigt förfarande

Egenmäktigt förfarande – Egenmäktigt förfarande är ett brott som innebär att någon olovligen tar eller använder något som tillhör någon annan utan att ha för avsikt att behålla eller sälja det vidare.

LÄS MER →

Ekobrott

Ekobrott – Se ekonomisk brottslighet.

LÄS MER →

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten – Ekobrottsmyndigheten är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige. Läs mer om Ekobrottsmyndigheten. 

LÄS MER →

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad – En ekonomibyggnad är en byggnad som är inrättad för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring och som inte är avsedd för bostadsändamål. Exempel på ekonomibyggnad är loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin.

LÄS MER →

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet – Brottslig verksamhet som sker inom ramen för en näringsverksamhet eller som begås utanför näringsverksamheten och som är riktade mot centrala ekonomiska system som skatte- eller socialförsäkringssystemen.

LÄS MER →

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening – Förening vars ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Läs mer om ekonomiska föreningar här: http://www.skatteverket.se/skatter/infotext/artiklar/2003/ekonomiskaforeningar.4.18e1b10334ebe8bc80004705.html

LÄS MER →

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet – Ekonomisk invaliditet är den nedsättning av förvärvsförmågan som en skada har medfört eller kan antas medföra i framtiden. Ekonomisk invaliditet lägger tonvikten på förmågan att försörja sig efter skadan.

LÄS MER →

En för alla, alla för en

En för alla, alla för en – Ett uttryck för solidariskt ansvar, exempelvis mellan flera borgensmän.

LÄS MER →

Energimyndigheten

Energimyndigheten – Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.

LÄS MER →