Acceptera

Acceptera – Att acceptera något är att anta ett anbud.Se även accept.    

LÄS MER →

Acceptfrist

Acceprfrist – En acceptfrist är den tidsrymd inom vilken en accept måste givits till anbudsgivaren. Läs mer här: Avtal & Köp.

LÄS MER →

Accession

Accession betyder nyförvärv, tillskott, ökning.

LÄS MER →

Accessorisk

Accessorisk – Beroende, avhängig. En räntefordran är exempelvis accessorisk till en huvudfordran och ett borgensåtagande är accessoriskt till huvudfordringen.

LÄS MER →

Accis

Accis – Accis är en sammanfattande beteckning för tillverknings- och omsättningsskatter.

LÄS MER →

Accrescens

Accrescens – En arvinges eller testamentstagares lott som ökar då någon annans lott minskar på grund av att denne exempelvis avstår från sin arvslott.

LÄS MER →

Acklamation

Acklamation – Ett i stort sett enhälligt bifall till ett förslag till beslut, vilket innebär att det inte behövs någon omröstning.

LÄS MER →

Ackord

Ackord – Innebär att gäldenär och borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse. Borgenärerna skriver ned sina fordringar med en viss procentandel och de kommer överens om betalningstiden för de återstående fordringarna. Det finns tre typer av ackord: Ackord i konkurs Offentligt ackord Underhandsackord Det två första typerna av ackord är s.k. …

LÄS MER →

Ackordlön

Ackordlön – En ackordlön är lön som är baserad på visst arbete eller viss tid.

LÄS MER →

Ackreditera

Ackreditera – Att ackreditera någon är att ge denne fullmakt att utföra en viss uppgift, vara sändebud,  i ett annat land.

LÄS MER →