Direkt skada, ekonomisk

Direkt skada, ekonomisk – Skada som gör att kunden får ökade kostnader på grund av exempelvis kontraktsbrott eller felaktiga uppgifter.

LÄS MER →

Diskonto

Diskonto – Riksbankens officiella räntesats fram till den 30 juni 2002.

LÄS MER →

Diskriminering

Diskriminering – Särbehandling av personer utan giltig grund.

LÄS MER →

Disponentfullmakt

Disponentfullmakt – Disponentfullmakt är en allmän fullmakt som ger en person rätt att förvalta en annan persons egendom eller angelägenheter.

LÄS MER →

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst – Den disponibla inkomsten är den inkomst en person eller ett hushåll har kvar när skatten är betald och personen eller hushållet fått de transfereringar de är berättigade till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning).

LÄS MER →

Dispositiv

Dispositiv – Dispositiv  regel – En regel som inte är tvingande och således kan avtalas bort av parterna i ett rättsförhållande. Exempel på dispositiv lagstiftning är Köplagen (KöpL)  

LÄS MER →

Dispositiv lag

Dispositiv lag – Dispositiv lag är en lag som inte är tvingande och således kan avtalas bort av parterna i ett rättsförhållande.

LÄS MER →

Dispositiv lagstiftning

Dispositiv lagstiftning – Dispositiv lagstiftning är inte tvingande och kan således avtalas bort av parterna i ett rättsförhållande.  

LÄS MER →
Dödsbo

Dödsbo

Dödsbo – Kvarlåtenskap efter en avliden person som inte fördelats genom arv kallas dödsbo. Fram till arvskiftet förvaltas kvarlåtenskapen av de efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom. Dödsboet räknas som en juridisk person.

LÄS MER →

Dödsbodelägare

Dödsbodelägare – Benämning på delägarna i ett dödsbo. Läs mer om arvsrätt och testamente på Arv och Testamente.

LÄS MER →