Abrogation

Abrogation

Abrogation – Abrogation innebär upphävande av författning, dvs lagar, förordningar samt andra officiella föreskrifter.

LÄS MER →

ABS 09

ABS 09 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Entreprenadavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som näringsidkare utför åt en konsument.

LÄS MER →

Absolut åtalsplikt

Absolut åtalsplikt – Benämning på åklagares skyldighet att åtala en misstänkt om åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig för fällande dom.

LÄS MER →

Absorption

Absorption –  Innebär den form av sammanslagning, fusion, där det övertagande företaget övertar ett eller flera överlåtande företag.Se även Kombination och Fusion

LÄS MER →

Abstrakt fara

Abstrakt fara – ett agerande i enskilt fall som kan anses utsätta andra för risk att skadas trots att fara inte förlegat just då, exempelvis vårdslöshet i trafik.

LÄS MER →
Abstrakt fel

Abstrakt fel

Abstrakt fel – ett abstrakt fel  föreligger om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Med detta menas att fastigheten avviker från vad som i allmänhet kan förväntas vara normal standard för en fastighet av motsvarande ålder och utförande. De abstrakta felen delas in i två …

LÄS MER →

ABT

ABT står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten och är ett standardavtal inom byggbranschen.

LÄS MER →

ABT 06

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten enligt BKK (Byggandets Kontraktskommitté).

LÄS MER →
Accept

Accept

Accept – En accept är ett godkännande av anbud. Förklaras enklast med hjälp av ett exempel: Företag A har efter förfrågan från företag B lämnat ett anbud (offert) på 10 maskiner. Om företag B accepterar erbjudandet har de lämnat en accept, vilket innebär att parterna träffat ett bindande avtal. Läs mer här: Avtalsrätt

LÄS MER →

Acceptant

Acceptant – Person som har antagit anbud eller godkänt en växel

LÄS MER →