AB 04

AB 04

AB 04 – AB 04 är allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader.

LÄS MER →
Abandon

Abandon

Abandon – Abandon är en sjörättslig term som innebär att fartygsägaren lämnar över fartyg med last till någon annan mot att denne avstår från krav mot fartygsägaren.

LÄS MER →
ABC-kalkyl

ABC-kalkyl

ABC-kalkyl, ABC härrör från engelskans Activity Based Costs. En ABC-kalkyl är en typ av självkostnadskalkyl och kallas även för en aktivitetsbaserad kostnadskalkyl.

LÄS MER →
Abdikation

Abdikation

Abdikation –  Abdikation är detsamma som tronavsägelse

LÄS MER →
Aberratio ictus

Aberratio ictus

Aberratio Ictus – Aberratio ictus är ett latinskt uttryck som skildrar det förhållandet då skada drabbat något eller någon som inte gärningsmannen avsett.

LÄS MER →
ABK

ABK

ABK – ABK är Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag.

LÄS MER →
ABK 09

ABK 09

ABK 09 – ABK 09 är de allmänna bestämmelserna för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, utgivet av BKK (Byggandets Kontraktskommitté).

LÄS MER →
ABL - Aktiebolagslagen

ABL

ABL – ABL är en förkortning av Aktiebolagslagen.

LÄS MER →
Abolition

Abolition

Abolition – Abolition betyder att regeringen kan besluta att ytterligare utredning inte skall äga rum eller att åtal inte får väckas gällande viss brottslig gärning. Synnerliga skäl skall föreligga för denna åtgärd.

LÄS MER →
Abonnemang

Abonnemang

Abonnemang – Ett abonnemang är ett avtal om återkommande köp av vara eller tjänst för viss tid eller tills vidare. Exempel på abonnemang är avtal att leverera el, mobilabonnemang samt abonnemang på kabel-tv.

LÄS MER →