Vilande lagfart

Vilande lagfart – Vilande lagfart kan utfärdas om köpet är beroende av villkor eller särskilda tillstånd i väntan på att alla förutsättningar för full lagfart uppfylls.

LÄS MER →

Villkorlig dom

Villkorlig dom – Villkorlig dom innebär att den dömde får en prövotid på två år. Om den dömde begår nya brott under prövotiden, kan domstolen döma till en annan påföljd för den samlade brottsligheten.

LÄS MER →

Vite

Vite – Vite är en i förväg bestämd summa pengar som skall erläggas om viss förpliktelse åsidosätts.

LÄS MER →

Vittne

Vittne – Ett vittne är en person som varseblivit en händelse med sina egna sinnen.

LÄS MER →

Vittnesmål

Vittnesmål – Ett vittnesmål är den redogörelse ett vittne avger muntligen inför rätten.

LÄS MER →

Vittnesplikt

Vittnesplikt – Vittnesplikt är skyldighet att vittna under ed.

LÄS MER →

Vittnesstöd

Vittnesstöd – Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå brottsoffer och vittnen med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång. Källa: Brottsoffermyndigheten.se

LÄS MER →

Votering

Votering – Votering är detsamma som omröstning.

LÄS MER →

Vräkning

Vräkning – Vräkning är då nyttjanderättshavare tvångsvis avhyses. Exempelvis hyresgäst som vägrar flytta trots att hyresrätten blivit uppsagd. Riskerar du att bli vräkt? Läs mer på Kronofogden.se  Behöver du hjälp med att få någon vräkt? Läs följande broschyr.

LÄS MER →

Yrkande

Yrkande – Ett yrkande är en begäran om något. I exempelvis en stämningsansökan yrkar en part hur den tycker att rätten skall döma.

LÄS MER →