Vägtrafikregistret

Vägtrafikregistret – Vägtrafikregistret är ett register som innehåller information om alla civila, svenskregistrerade fordon, körkortsinnehavare, tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, felparkeringsavgifter samt trängselskatt.

LÄS MER →

Vägverket

Vägverket – Vägverkets huvudansvar är att se till att vägtransportsystemet har god standard, att det är samhällsekonomiskt effektivt och tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans. Läs mer om Vägverket. 

LÄS MER →

Valmyndigheten

Valmyndigheten – Valmyndigheten inrättades den 1 juli 2001 och har som uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar. Läs mer om Valmyndigheten. 

LÄS MER →

Valutaintervention

Valutaintervention – Valutaintervention är när en centralbank köper eller säljer valuta på valutamarknaden i syfte att påverka en viss valutas växelkurs.

LÄS MER →

Valutareserv

Valutareserv – Valutareserv är en centralbanks innehav av guld och utländsk valuta.

LÄS MER →

Värdeutlåtande

Värdeutlåtande – Värdeutlåtande är ett utlåtande från en godkänd värderingsman som redovisar en bedömning av en fastighets eller bostadsrätts marknadsvärde samt grunderna för denna bedömning.

LÄS MER →

Varmhyra

Varmhyra – Om kostnaderna för vatten och värme, ibland även el, ingår i hyran så kallas det för varmhyra.

LÄS MER →

VAT-nummer

VAT-nummer –  Mervärdeskatt (moms) heter på engelska Value Added Tax (VAT). Momsregistreringsnummer och VAT-nummer är samma sak. Läs mer om VAT-nummer på skatteverkets hemsida.

LÄS MER →

Verkställighet

Verkställighet – Verkställighet av beslut, domslut eller exekutionstitel innebär att myndighet genomdriver exekutionstitelns innehåll när beslutet eller domslutet vunnit laga kraft.

LÄS MER →

Vilande handelsbolag

Vilande handelsbolag – Om ingen verksamhet bedrivs i handelsbolaget, samt bolaget helt saknar tillgångar och skulder, kan det förklaras vilande handelsbolag. Läs mer om vilande handelsbolag på skatteverkets hemsida.

LÄS MER →