Taxeringsår

Taxeringsår – Taxeringsår är året efter det år då inkomsten förvärvades. Deklarationen lämnas under taxeringsåret och den slutliga skatten beräknas.

LÄS MER →

Taxeringsbevis

Taxeringsbevis – Taxeringsbevis är det intyg av vilket en fastighets taxeringsvärde framgår.

LÄS MER →

Taxeringsenhet

Taxeringsenhet – Med taxeringsenhet avses den egendom som taxeras för sig av skattemyndigheten. Det kan vara en eller flera fastigheter tillsammans.

LÄS MER →

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde – Taxeringsvärde är det värde som sätts på en fastighet vid fastighetstaxering och som ligger till grund för beskattningen. Beräkna taxeringsvärdet själv på skatteverkets hemsida.

LÄS MER →

Teckningsrätt

Teckningsrätt – Teckningsrätt är rätten att teckna nya aktier i ett aktiebolag vid nyemission.

LÄS MER →

Teleologisk lagtolkning

Teleologisk lagtolkning – Teleologisk lagtolkning är detsamma som ändamålstolkning. Vid teleologisk lagtolkning tolkas lagen särskilt efter dess ändamål och syfte. 

LÄS MER →

Territorialgräns

Territorialgränd – Territorialgräns är ett lands gräns mot andra staters landterritorier eller mot det fria havet.

LÄS MER →

Territorialhav

Territorialhav – Se sjöterritorium.

LÄS MER →
Testamente

Testamente

Testamente – Om du vill förändra den legala arvsordningen så får du upprätta ett testamente och förordna om din kvarlåtenskap. Många människor drar sig för att skriva sitt testamente. Dels eftersom det inte är särskilt upplyftande att planera inför sin egen död, men kanske framförallt eftersom det innebär en ansenlig …

LÄS MER →

Testamentsexekutor

Testamentsexekutor – Testatorn kan i sitt testamente uppge att han vill att att dödsboet skall förvaltas och skiftas av en testamentsexekutor för att undvika tvister arvingarna emellan.

LÄS MER →