Rådighetsfel

Rådighetsfel – Ett rådighetsfel föreligger när köparen inte får den rådighet över fastigheten som denne har rätt att förutsätta vid köpet p.g.a. ett myndighetsbeslut. Precis som gäller vid rättsliga fel krävs det att köparen var vid god tro vid köpet, d.v.s varken kände till eller borde ha känt till inskränkningen.

LÄS MER →

Radio- och TV-lagen

Radio- och TV-lagen – Ramarna för radio- och TV-sändningar anges i yttrandefrihetsgrundlagen och dess följdlagstiftning. Den närmare regleringen finns i radio- och TV-lagen (1996:844). Lagen omfattar alla sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och som är avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

LÄS MER →
Rådman

Rådman

Rådman – Rådman är beteckningen på en ordinarie domare vid tingsrätt eller länsrätt.

LÄS MER →

Rak amortering

Rak amortering – Rak amortering  är en typ av amortering där låntagaren amorterar samma belopp vid varje förfallodag.

LÄS MER →
Rån

Rån

Rån – Rån är ett tillgreppsbrott som består i att någon stjäl med hjälp av våld mot en person eller med hot som innebär fara eller för den hotade verkar som trängande fara eller när han har begått stöld och anträffats på bar gärning och använder våld till motvärn mot den som vill ta återta det stulna. …

LÄS MER →

Ränteavdrag

Ränteavdrag – Ränteavdrag är en benämning på det skatteavdrag som får göras för skuldräntor.

LÄS MER →

Räntebindningsperiod

Räntebindningsperiod – Räntebindningsperiod är den del av villkorsperiod då räntesatsen är fast (bunden).

LÄS MER →

Räntesats

Räntesats – Räntesats är räntans storlek uttryckt i procent.

LÄS MER →
Ratifikation

Ratifikation

Ratifikation – Ratifikation är stadsöverhuvuds eller regerings godkännande av ett avtal eller ett fördrag.

LÄS MER →
Rättegång

Rättegång

Rättegång – Rättegång är det förfarande då ett mål framläggs muntligen inför en domstol och avgörs av denna.

LÄS MER →