Proportionell beskattning

Proportionell beskattning

Proportionell beskattning – Proportionell beskattning är en beskattningsmetod enligt vilken skatt utgår med samma skattesats oavsett inkomstens storlek.

LÄS MER →
Proposition

Proposition

Proposition – Proposition är ett förslag om beslut som regeringen lägger fram inför riksdagen. I en förening är en proposition ett förslag från styrelsen som läggs fram för beslut vid föreningens årsmöte.

LÄS MER →
Proprieborgen

Proprieborgen

Proprieborgen – Proprieborgen är ett borgensåtagande som innebär att fordringsägaren omedelbart kan kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren så snart någon betalning uteblivit.

LÄS MER →
Prorogation

Prorogation

Prorogation – Prorogation är ett avtal om att en framtida tvist skall upptas vid viss domstol.

LÄS MER →
Prostitution

Prostitution

Prostitution – Prostitution är en verksamhet där en person mot ekonomisk ersättning utför sexuella handlingar åt en annan.

LÄS MER →
Protektorat

Protektorat

Protektorat – Protektorat i folkrättslig mening innebär protektorat ett skyddsvälde.

LÄS MER →

Prövningslägenhet

Prövningslägenhet – Prövningslägenhet är en annan benämning på en bostad som hyrs ut i andra hand.

LÄS MER →
Prövningstillstånd

Prövningstillstånd

Prövningstillstånd – För att Högsta domstolen skall pröva hovrättens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som har väckts vid tingsrätt krävs prövningstillstånd.

LÄS MER →
Publicitetsprincipen

Publicitetsprincipen

Publicitetsprincipen – Publicitetsprincipen är en grundläggande civilrättslig princip att äganderättsförändringar och upplåtelser av panträtt skall ”publiceras” och bli synliga utåt. Antingen genom tradition, genom inskrivning i ett register eller på annat likvärdigt sätt.

LÄS MER →
Publikationsbrott

Publikationsbrott

Publikationsbrott – Publikationsbrott är offentliggörande av hemlig uppgift eller handling.

LÄS MER →