Prisreglering

Prisreglering

Prisreglering – Prisreglering är en åtgärd då varor och/eller tjänster prissätts av myndighet istället för av marknaden.

LÄS MER →
Privaträtt

Privaträtt

Privaträtt – Privaträtt är detsamma som civilrätt.

LÄS MER →
Pro forma

Pro forma

Pro forma – Pro forma är latin och betyder för formens skull. Används om ett dokument som har tillkommit för att uppfylla vissa formaliteter.

LÄS MER →
Process

Process

Process – Process är detsamma som rättegång.

LÄS MER →
Processrätt

Processrätt

Processrätt – Processrätt är rättsregler om rättegångens förfarande samt skiljeförfarande.

LÄS MER →
Produktansvar

Produktansvar

Produktansvar – Produktansvar är tillverkares och importörers skyldighet att utge skadestånd för skadebringande produkter.

LÄS MER →
Progressiv beskattning

Progressiv beskattning

Progressiv beskattning –Progressiv beskattning är en beskattningsmetod där skattesatsen ökar med inkomstens storlek.

LÄS MER →
Prokura

Prokura

Prokura – Prokura är en allmän fullmakt som en i handelsregistret antecknad näringsidkare ger för företrädande av sitt företag.

LÄS MER →
Promulgation

Promulgation

Promulgation – Promulgation är en kungörelse av lag eller förordning till allmän kännedom och efterrättelse.

LÄS MER →
Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen –   Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärd, dom eller myndighetsbeslut inte skall gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

LÄS MER →