Prejudikat

Prejudikat

Prejudikat –  Prejudikat är ett begrepp som innebär att tidigare dom, beslut eller utslag i domstol eller av myndigheter fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter.

LÄS MER →

Premieobligation

Premieobligation – Premieobligation är en sparform där avkastningen lottas ut som vinster.

LÄS MER →

Premiepensionsmyndigheten

Premiepensionsmyndigheten – Premiepensionsmyndigheten (PPM) har till uppgift att administrera premiepensionssystemet som är en del av den allmänna pensionen. Myndigheten hanterar pensionsspararnas premiepensionskonton, beslutar om utbetalning av premiepension och förvaltar pengar som placeras i premiepensionssystemets traditionella försäkring.

LÄS MER →

Presidium

Presidium – Presidium är ordförande och vice ordförande.

LÄS MER →
Preskription

Preskription

Preskription – Preskription är upphörande av rätt till fordran eller talan efter en viss tidsrymd (preskriptionstid).

LÄS MER →
Presumtion

Presumtion

Presumtion – Presumtion är ett antagande att visst faktum bevisar ett annat faktum så länge inte detta kan motbevisas. Exempelvis anses ett barn som föds i ett äktenskap vara inomäktenskapligt tills motsatsen bevisas.

LÄS MER →
Prevention

Prevention

Prevention – Prevention är ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att förebygga brott eller annan skadebringande handling.

LÄS MER →
Principalansvar

Principalansvar

Principalansvar – Principalansvar, dvs ansvar för annans skadeståndsskyldighet gentemot tredje man.

LÄS MER →
Prioriterad fordran

Prioriterad fordran

Prioriterad fordran – En prioriterad fordran har förmånsrätt vid konkurs. Detta innebär att en borgenär med en prioriterad fordran får betalt innan de borgenärer som endast har oprioriterade fordringar.

LÄS MER →

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp – Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget.  

LÄS MER →