Permutation

Permutation – Permutation är när en stiftelses föreskrifter ändras. En stiftelse får inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar ändringar som rör till exempel ändamålet, förvaltningsformen och hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad. Man kan också ansöka om att få lägga samman flera stiftelser. I …

LÄS MER →

Personalliggare

Personalliggare – Restaurang- och frisörbranschen måste föra anteckningar i en speciell liggare över vilka som arbetar i företagets lokal.

LÄS MER →

Personaloptionsförmån

Personaloptionsförmån – Personaloptionsförmån är en rätt (option), som erbjuds anställda, att i framtiden förvärva värdepapper i företaget. Läs mer om personaloptionsförmån samt hur dessa beskattas på Skatteverkets hemsida.

LÄS MER →

Personbevis

Personbevis – Personbevis är ett intyg som visar vilka uppgifter som finns registrerade om dig i folkbokföringsdatabasen hos skatteverket. Läs mer om personbevis samt beställ ett personbevis här: http://www.skatteverket.se/folkbokforing/personbevisinfo.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html

LÄS MER →

Personnummer

Personnummer – Alla personer som folkbokförs i Sverige tilldelas ett personnummer. Läs mer om personnummer på skatteverkets hemsida.

LÄS MER →

Personuppgiftslag (1998:204)

Personuppgiftslagen – Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så …

LÄS MER →

Plädering

Plädering – Plädering (slutanförande) är det avslutande skedet av en huvudförhandling i en rättegång då parterna redogör för sin uppfattning om den rättsliga bedömningen av målet och argumenterar för vilka slutsatser som de anser skall dras av bevismaterialet och i övrig utredning i målet.  

LÄS MER →
PO - Pressombudsmannen

PO

PO – Den som känner sig personligen kränkt eller på annat sätt orättvist behandlad i en tidningspublicering kan vända sig till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Denne kan försöka bidra till en rättelse eller ett genmäle.

LÄS MER →

PPM

PPM – PPM (Premiepensionsmyndigheten) har till uppgift att administrera premiepensionssystemet som är en del av den allmänna pensionen. Myndigheten hanterar pensionsspararnas premiepensionskonton, beslutar om utbetalning av premiepension och förvaltar pengar som placeras i premiepensionssystemets traditionella försäkring.

LÄS MER →

Praxis

Praxis – Se rättspraxis

LÄS MER →