Aktiebok

Aktiebok – En aktiebok är ett register, i nummerföljd, över ett aktiebolagsägare med uppgifter om ägarnas respektive innehav.

LÄS MER →

Aktiebolag

Aktiebolag – En bolagsform där delägarna inte har personligt ansvar för företagets förbindelser. Det en aktieägare riskerar är i princip sitt inbetalda kapital. Ett aktiebolag kan vara endera privat eller publikt beroende på hur mycket aktiekapital som har lagts in i företaget. Den lägsta summan för att bolaget skall räknas …

LÄS MER →

Aktiebolagslag (2005:551)

Aktiebolagslag – Aktiebolagslag (2005:551) innehåller bestämmelser om aktiebolag. Aktiebolagslag (2005:551)

LÄS MER →

Aktiebrev

Aktiebrev – Ett aktiebrev är ett bevis på andelsrätt i ett aktiebolag.

LÄS MER →

Aktiefond

Aktiefond – I en aktiefond kan man köpa andelar och förfarandet är reglerat i lag. Fonden kan äga olika former av värdepapper och är öppen för ett obegränsat antal delägare.

LÄS MER →

Aktiekapital

Aktiekapital – I ett privat aktiebolag måste aktiekapitalet för närvarande uppgå till minst 50 000 kronor. För ett publikt aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 500.000 kronor.

LÄS MER →

Aktionär

Aktionär – Aktionär är detsamma som aktieägare.

LÄS MER →

Aktualitetsprövning

Aktualitetsprövning – En aktualitetsprövning är kommunfullmäktiges beslut om kommunens översiktsplan är aktuell i förhållande till kraven i PBL 3 kap § 5.

LÄS MER →

Åldersavdrag

Åldersavdrag – Åldersavdrag är avdrag som försäkringsbolagen gör för ålder och bruk. Läs mer om åldersavdrag här på Juridik På Internet!

LÄS MER →

Aleatorisk

Aleatorisk – Något som beror på slumpen, exempelvis en lotterivinst.

LÄS MER →