Ordlista

Nettogiftorättsgods

Nettogiftorättsgods – Vid bodelning skall en avräkning göras för de skulder som hör till giftorättsgodset. Även skulder som hör till enskild egendom och överstiger värdet av den enskilda egendomen räknas av. Det som är kvar efter skuldavräkningen är nettogiftorättsgods.