Gåva

Gåva

Gåva – En gåva skall överlämnas frivilligt och vara avsiktlig och de inblandade skall kunna uppvisa att deras förmögenhet har ökat respektive minskat. Man kan ge bort både lös och fast egendom. Lös egendom är exempelvis smycken, tavlor, aktier, bilar, båtar och dylikt. Bostadsrätter går också under benämningen lös egendom. …

LÄS MER →
Gåvobrev

Gåvobrev

Gåvobrev – Gåvor av viss karaktär kräver att ett gåvobrev upprättas för att gåvan skall vara giltig. Exempelvis krävs det att du upprättar ett gåvobrev om du vill ge bort en fastighet annars kan gåvotagaren ej få lagfart på fastigheten. Detsamma gäller om man i samband med gåvan framställer villkor …

LÄS MER →
Gåva till barn

Gåva till barn

Gåva till barn – Här kan du läsa om hur det går till när du som förälder ger ditt barn en gåva samt hur du som förälder gör när barnet får en gåva av någon annan.

LÄS MER →
Gåva mellan sambor

Gåva mellan sambor

Gåva mellan sambor – För att en gåva av fast egendom till sambo skall gälla gentemot givarens borgenärer så bör ett gåvobrev upprättas och registreras hos tingsrätten som utfärdar lagfart.

LÄS MER →
Gåva mellan makar

Gåva mellan makar

Gåva mellan makar – För att fullborda en gåva mellan makar måste de registrera den med ett gåvobrev hos tingsrätten då man inte kan överlämna den som sig bör, dvs så att givaren inte har tillgång till den. Först då är den fullbordad och skyddad mot utmätning.

LÄS MER →
Villkor i samband med gåva

Villkor i samband med gåva

Det är vanligt att man i samband med att man ger en gåva förordnar om villkor som skall gälla. Här kan du läsa om några av de vanligaste villkoren.

LÄS MER →