Åldersavdrag

Åldersavdrag är avdrag för ålder och bruk och tillämpas av alla försäkringsbolag. Det innebär att försäkringstagaren för stå för en del av kostnaden för att återställa försäkringsobjektet. Försäkringsvillkoren föreskriver att avdrag görs på såväl material som på arbetskostnad.

LÄS MER →
Syftet med försäkringar

Försäkringar – Syftet med försäkringar

Försäkringar – Syftet med försäkringar är att kollektiv ekonomisk samverkan skall ge möjlighet att hjälpa de som drabbas av skada. Alla som betalar in sin premie till försäkringsbolaget bidrar således till att ersätta skador som drabbar ett fåtal försäkrade.

LÄS MER →

Båtförsäkring

En båtförsäkring tecknas oftast som en helförsäkring.

LÄS MER →

Bilförsäkring

Du är enligt lag skyldig att teckna en bilförsäkring samma dag som du blir ägare till fordonet. Om du inte vill behöver du inte helförsäkra bilen utan det räcker med att du tar en bilförsäkring med trafikförsäkring .

LÄS MER →

Motorcykelförsäkring

Motorcykelförsäkring omfattas vanligen av tre delar:

LÄS MER →
försäkringar

Vanliga frågor gällande försäkringar

Vilket försäkringsbolag skall jag välja?Det finns en hel del att tänka på när du skall teckna en försäkring. Du bör absolut jämföra olika försäkringsbolags försäkringslösningar, priser, villkor och självrisk.

LÄS MER →
Skadeförsäkringar

Skadeförsäkringar

Ibland indelas försäkringar i typerna personförsäkring och sakförsäkring. Detta är dock lite olyckligt eftersom alla skadeförsäkringar inte är sakförsäkringar.

LÄS MER →
Personförsäkringar

Personförsäkringar

Personförsäkringar finns i flera olika former såsom exempelvis sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, pensionsförsäkring och livförsäkring.

LÄS MER →
Privata försäkringar

Privata försäkringar

Privata försäkringar tecknas med egna medel av privatpersoner och andra juridiska personer.

LÄS MER →
Offentliga försäkringar

Offentliga försäkringar

Offentliga försäkringar – I Sverige har vi genom offentliga försäkringar ett grundskydd i form av socialförsäkring.

LÄS MER →