Ordlista

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

Europeiska byrån för bedrägeribekämpningEuropeiska byrån för bedrägeribekämpning har i uppdrag att skydda EU:s ekonomiska intressen, att bekämpa bedrägerier, korruption och alla andra former av olaglig verksamhet.

Läs mer om Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.