Barn

Inledning- Barn

Föräldrabalken reglerar barnets rättigheter. Ett barn har rätt till god omvårdnad och trygghet. Barnet bör få leva under stabila förhållanden och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling.

LÄS MER →
Barnets far

Barnets far

Barnets far – Om mamman är gift blir hennes make automatiskt far till barnet. Skulle maken eller barnet motsätta sig detta kan de begära att tingsrätten prövar faderskapet.

LÄS MER →

Namn

Namn – Varje nyfött barn ska ges ett eller flera förnamn. Namnen ska skriftligen anmälas av vårdnadshavaren, oftast föräldrarna, inom tre månader från barnets födelse. Ni får en anmälningsblankett i samband med registreringen av barnets födelse.

LÄS MER →

Lag om cykelhjälm

Barn och ungdomar under 15 år skall använda cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

LÄS MER →

Adoption

Blivande adoptivföräldrar måste vara minst 25 år. Två undantag finns då det räcker med att de är 18 år.

LÄS MER →
Underhåll barn

Underhåll barn

Underhåll barn – Båda föräldrarna är underhållsskyldiga tills barnet fyller 18 år eller så länge barnet går i skolan (dvs grundskola, gymnasium, särskolans gymnasium, folkhögskolor och i en del fall även utbildning på Komvux), dock inte längre än tills barnet fyller 21 år.

LÄS MER →
Barnets namn

Barnets namn

Barnets namn – Anmälan om barns förnamn ska göras av barnets vårdnadshavare inom tre månader från barnets födelse.

LÄS MER →
Vårdnad och förmyndare

Vårdnad och förmyndare

Ett barn ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad. Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnets föds får de gemensam vårdnad om barnet.

LÄS MER →