Registrerat Partnerskap

Hindersprövning för registrering av partnerskap Vid hindersprövning för registrering av partnerskap tillämpas alltid svensk lag. Till att börja med krävs det att minst en av er ha hemvist i Sverige och är medborgare i Sverige, Danmark, Island, Nederländerna eller Norge. Om detta krav inte är uppfyllt krävs i stället att …

LÄS MER →

Barn

Inledning Föräldrabalken reglerar barnets rättigheter. Ett barn har rätt till god omvårdnad och trygghet. Barnet bör få leva under stabila förhållanden och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. Barnets far Om mamman är gift blir hennes make automatiskt far till barnet. Skulle maken eller barnet motsätta sig …

LÄS MER →

Fel i fastighet

Inledning När en fastighet har överlåtits kan det efter en tid uppstå en tvist mellan köpare och säljare avseende fel som köparen upptäckt efter sitt tillträde av fastigheten. Många gånger rör det sig om allvarliga fel som kostar mycket pengar att åtgärda. Köparen vill då ha ersättning av säljaren. Felen …

LÄS MER →

Fast Egendom

Inledning När man i dagligt tal talar om fastigheter så brukar man mena byggnader. Terminologin är lite annorlunda i fastighetsrätten och därför är det viktigt att veta att all mark är fast egendom. Marken är indelad i fastigheter där varje fastighet har en officiell beteckning. Till fastigheten hör: Allmänna fastighetstillbehör …

LÄS MER →