Adekvans

AdekvansAdekvans eller adekvat kausalitet är besläktade begrepp som hör hemma inom skadeståndsrätten. För skadeståndsansvar krävs ett tydligt orsakssamband mellan en viss handling och en därpå uppkommen skada.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *