Förmyndare

Förmyndare – Normalt är det föräldrarna som är förmyndare för sitt barn och företräder barnet i vissa rättsliga och ekonomiska sammanhang samt förvaltar dess egendom och tillvaratar barnets intressen.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *