Ordlista

FRA

FRA – En civil myndighet vars huvuduppgifter är att bedriva signalunderrättelsetjänst för att tillgodose uppdragsgivarnas underrättelsebehov samt att stödja informationssäkerhetsarbetet hos myndigheter och statligt ägda bolag.

Läs mer om FRA här: http://www.fra.se/