Derivatinstrument

Derivatinstrument – Samlingsnamn på en form av värdepapper. Syftet med derivatinstrument är ofta att hantera kurs- och ränterisker. De vanligaste derivatinstrumenten är optioner, terminer, warranter och swappar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *