Ansvarsbegränsning

Ansvarsbegränsning – Avtalsvillkor varigenom part begränsar sitt skadeståndsansvar till ett visst belopp.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.