Allemansrätten

Cykling

Cykling – Det är tillåtet att cykla både i terräng och på enskilda vägar. Däremot får man absolut inte cykla över tomt eller annan mark som lätt tar skada.

I nationalparker och naturreservat finns ofta begränsningar för terrängcykling för att skydda naturen och djurlivet.