Laga kraft

Laga kraft – Ett beslut eller en dom har vunnit laga kraft när beslutet eller domen inte längre kan överklagas.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *