Ackord

Ackord – Innebär att gäldenär och borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse. Borgenärerna skriver ned sina fordringar med en viss procentandel och de kommer överens om betalningstiden för de återstående fordringarna. Det finns tre typer av ackord:

  • Ackord i konkurs
  • Offentligt ackord
  • Underhandsackord

Det två första typerna av ackord är s.k. tvångsackord. Tvångsackord innebär att en borgenärsmajoritet kan anta ett framlagt ackordsförslag med bindande verkan för alla borgenärer.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *