Tvångsackord

TvångsackordTvångsackord innebär att en borgenärsmajoritet kan anta ett framlagt ackordsförslag med bindande verkan för alla borgenärer.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *