Traditionsprincipen

Traditionsprincipen – Traditionsprincipen är en princip enligt vilken besittningsövergången, och därmed det sakrättsliga skyddet, övergår från en person till en annan genom att saken överlämnas (traderas).

Läs mer: Avtal & Köp


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *