Ordlista

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning – Dubbelbeskattning innebär beskattning i två eller flera länder av en persons inkomst och/eller förmögenhet. Detta försöker man undvika genom dubbelbeskattningsavtal. Ett annat exempel på dubbelbeskattning är att löntagare vid köp betalar moms på varan trots att inkomsten redan är beskattad en gång.