Ordlista

Drivmedelsförmån

Drivmedelsförmån – Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen uppkommer en skattepliktig förmån utöver själva bilförmånsvärdet. Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet, d.v.s. normalt arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms.

Läs mer om drivmedelsförmån här: http://www.skatteverket.se/fordigsomar/arbetsgivareinfotxt/drivmedelsforman.4.18e1b10334ebe8bc80001468.html