Enuntiation

Enuntiation

Enuntiation – Säljaren ansvarar även om fastigheten avviker från vad som kan anses utfäst eller om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.

Exempelvis kan säljaren vid avtalsslutet lämnat uppgifter eller gjort uttalanden om fastigheten som medfört att köparen med fog uppfattat att fastigheten är av en viss beskaffenhet. Detta brukar kallas för en enuntiation. Även i detta fall är säljarens felansvar beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid tvist så gör domstolen en objektiv bedömning av hur avtalsinnehållet samt omständigheterna i övrigt skall uppfattas.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *