Stämpling

Stämpling Stämpling föreligger då någon i samråd med annan beslutar att utföra ett brott, försöker förmå annan att utföra brott eller erbjuder sig alternativt åtager sig att utföra ett brott.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *