Myndighetsutövning

MyndighetsutövningMyndighetsutövning är offentlig verksamhet genom vilken myndigheterna ensidigt bestämmer om skyldigheter eller ingrepp i enskildas frihet och egendom.