Diarium

Diarium – Ett diarium är ett register över allmänna handlingar hos en myndighet.