Vittnesplikt

VittnespliktVittnesplikt är skyldighet att vittna under ed.