Villkorlig dom

Villkorlig dom – Villkorlig dom innebär att den dömde får en prövotid på två år. Om den dömde begår nya brott under prövotiden, kan domstolen döma till en annan påföljd för den samlade brottsligheten.