Verkställighet

VerkställighetVerkställighet av beslut, domslut eller exekutionstitel innebär att myndighet genomdriver exekutionstitelns innehåll när beslutet eller domslutet vunnit laga kraft.