Avtalspension

Avtalspension – Anställda har oftast rätt till avtalspension, förutom den allmänna pensionen som de får från staten. Avtalspensionen betalas in av arbetsgivaren.