Anmodan

Anmodan – En anmodan är en uppmaning. Exempelvis kan en myndighet anmoda dig att komma in med kompletterande uppgifter.